Om Hjemmehjælp

Du har mulighed for at søge om hjemmehjælp, hvis du har nedsættelse i dine funktioner, i en grad der gør, at du ikke selv kan udføre opgaver omkring den personlige pleje, eller den praktiske hjælp.

Hjælpen kan blandt andet dreje sig om:

  • Daglig personlig pleje
  • Bad
  • Toiletbesøg
  • Af- og påklædning
  • Opvarme og anrette dine måltider
  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Bestilling af købmandsvarer
  • men ikke til alt som at skifte en pære i loftet de har ikke tid. til bruge 30 minuter for at give folk tøj på.

Det er vigtigt, at du får hjælp til at bevare de færdigheder, du har. Derfor ydes al hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af dine behov, hvor ’aktiv hverdag’ er et grundlæggende princip. Dette betyder at der er målrettet fokus på om du har træningspotentiale til at blive selvhjulpen, eller få mindre behov for hjælp. Der er også fokus på om der er en rask ægtefælle eller andre i husstanden, der kan varetage opgaverne, specielt i forhold til de praktiske opgaver.

Måske kan du også få genoptrænet færdigheder du ikke længere troede, du havde. Herved får du mulighed for at klare dig selv bedst muligt. Gennem dialog og samarbejde vil du blive medinddraget.

for at hjemmehjælp skal du kan kontakte din visitator i den kommune men du kan også få den efter Lov om social service § 94:

ellers kan sige at de du får hjælp til at bevare de færdigheder, du har. Derfor ydes al hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af dine behov, hvor ’aktiv hverdag’ er et grundlæ

ellers kan sige at plejen ikke hvad et menneske er de siger det er noget de kan tænde og slukke som de ønsker det og de ville bestemme i folk hjem som om det hvad deres hjem. Ej noget Evald K. ville finde sig i der for dette her., du får kun hjælp til at bevare de færdigheder, du har. Derfor ydes al hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af dine behov, ja men de har ikke tid på timer til at hjælpe folk som ikke selv kan alt med · Af- og påklædning. Det har de ikke tid til. I mit liv.

Og så de må ikke lave mad de ved ikke hvad god mad er som er lavet fra bunden og kan ej leve af med der ikke må være over 75 graders varmt. Har tid fåde kold mad serveret af hjemmeplejen. og de har ej tid til at hjælpe Evald K. Emilius på timer   skal bruge timer ej minutters hjælp.  Men har et maget ’aktiv hverdag’ er et grundlæggende princip vil sige de tænker ikke på den de hjælper i hjemmeplejen kun på dem selv og de elsker at tale privat og ned om de folk de hjælper plus plejes folk, har jo lyvet om hvad jeg ikke kan og de har ikke tid til at gøre noget rigtigt og de har også skylden i at jeg ikke kan få den hjælp som har brug for dagen lang men har nu sagt en gang for alle ville ikke have plejen nogen tid mere i dette liv. Vis jeg skal bruge hjælp må jeg selv betale det. Hvorfor tænker de ikke på hvorfor man skal bruge hjælp på timer? Som jo er den rigtigste hjælp. (hvordan skal man få 3 toilet besøg om dage på 15 minutter om formiddagen?)

Ville godt have der løn så selv kan købe hjælp for de penge. 

Min politik: penge ellers det enkelte menneske