håber det kommer i 2023.

Hjælperteam søges til morgen og aftenvagter hos selvstændig kørestolsbruger med egen IT-service virksomhed Err en 49-årig mand med muskelsvind – fysisk udadvendt. Jeg er en meget aktiv ung mand. Det skal bruge hjælp,

Read more

Serviceloven § 97 Ledsageordning

Ledsageordningen efter Serviceloven § 97 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen

Read more

Om Hjemmehjælp

Du har mulighed for at søge om hjemmehjælp, hvis du har nedsættelse i dine funktioner, i en grad der gør, at du ikke selv kan udføre opgaver omkring den personlige pleje,

Read more