Arbejdslederrollen

Find nye hjælpere De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på er igennem: • Personligt netværk. • Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA-ordninger. • Opslå stillingen i aviser

Read more